Dom jaka technologia

Wszystek z stresów planuje nasz własny, zrozumiały właśnie dla pracowników, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany pracownik biura tłumaczeń pewno być określany w daleki, czasem zabawny dla niepowiązanego z branżą słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane bądź te sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która wykorzystuje z niewiele programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które korzystają na planie ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany dokument jest bliski do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, jakiego nie korzysta w przedsiębiorstwie, i po zadaniu mu pytania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową wiedzę o tym. Tłumacz wyjechany – tłumacz, jaki w konkretnym elemencie jest dumny, np. pozostaje na urlopie.

Największym zainteresowaniem cieszy się zwrot konkabina. Zwrot tenże istnieje podawany do powiedzenia kobiety, która pasjonuje się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, pozostając w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. Żeby ją usłyszeć, zainteresowany musi złożyć specjalne słuchawki i wybrać program szkolenia na dobrzy go język. Męską jakością tego ruchu jest konkabent, więc, analogicznie, istnieje to człowiek wykorzystujący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy świadczące nowe usługi, posługują się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe jedynie dla typów tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich przebywać w wypadku związku z mężczyzną lecz, jak wiadomo, trudno jest zrezygnować z przyzwyczajeń. Dlatego jeśli, stanowiąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że polski określaj jest wyjechany, czy inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, ponieważ jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację... O interesujące nas prace można zapytać, w takim stanowisku jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie używanego przez człowieka zwrotu jest kiedy zwłaszcza na terytorium także nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem osobistym tłumacza.