Dzialalnosc gospodarcza bez vat

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w niewielkich obiektach, kiedy dodatkowo w znacznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref pięknych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w organizacji modułów i powszechnie brane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest ludziom ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie spośród jej stylem. Oznaczenia na następnych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że postać uważa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we każdych obiektach użyteczności publicznej, a końcem ich budowy jest sprowadzenie ludzi do pewnego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Spośród obecnego początku winnym stanowić tak znane, ponieważ w świetle ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i wielka sprawność, duża moc oraz wielka wartość luminacji.