Gaszenie pozaru youtube

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi więc najznaczniejszy również dużo oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najwyższe wykorzystanie. W relacji z posiadanego składu potrafią stanowić polecane do gaszenia prawie wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa nasze znaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie stanowić używana w wypadkach płonięcia tych jedynych materiałów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można wykorzystywać w dowolnym miejscu, a parę wyłącznie w cichych pomieszczeniach o kubaturze nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych mieszkaniach działanie pary ukazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów niezbędna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do nowych substancji, a także prawdy ich przesadzania i przekazywania w teren pożaru.