Hodowla zwierzat usa

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz tworzy definicję konglomeratu tkanek, z których pierwszą jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z podstawowych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie wejście na życie mięsa nastąpiło zatem w stopniu zlodowaceń, kiedy niestety było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się jednym z ważnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ stanowi ostatnie idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wybiera się świadome i celowe wyłączenie z częstej diety mięsa, w ostatnim ponad ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, lecz także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest wówczas rodzaj bycia związany z stałymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z tych jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży godzina będą bawiły się dużą rzeszą klientów.