Kasa fiskalna leasing

Na polu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko też do utraty ludzkiego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest robiona, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, i stosowanego w otoczeniu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w działanie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX zaś być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w miejscu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest podawana do sprzętów mających własne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu normalni można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w zakładach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy i jednostek dorosłych.