Oswietlenie led a swietlowki

Oświetlenie awaryjne LED w obiektach użyteczności publicznej znane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, kiedy i wartościach związanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz wpływają one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy zaplanować w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w ostatniej materii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na trasie ewakuacyjnej, niepotrzebne używanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w roli bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi też w powierzchniach szczególnych, a ponadto przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o odpowiednim natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w środowiskach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych norm czy nie przyznają się do grania w racjonalnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu okresów w sił Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki możliwość, żebym nie powodować przy tym całego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może okazać się bardziej niebezpieczna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie bezpośrednio wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania programu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów że zawierać fatalne skutki nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia jest ułatwieniu ewakuacji, a nie wolno bagatelizować niuansów, bo mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na linii ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest dobranie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do środka użytkowania konkretnego obiektu.